برو به محتوا رفتن به پاورقی

ویدئوهای تبلیغاتی

یکی از بخشهای تخصصی استدیو درامون تولید ویدئوهای تبلیغاتی با روش استاپ موشن است. در این روش برای جانبخشی، از حرکت اشیا فریم به فریم عکاسی شده و در نهایت این فریم‌ها پشت سر هم قرار می‌گیرند و بصورت یک ویدیو نمایش 

برو به بالا